BFHS - Branschrådet för hjärtstartare i Sverige
 

Vi verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare.  

Kontakta alltid något av våra medlemsföretag när du ska köpa hjärtstartare eller utbildning för hjärtstartare

Telefunken och HeartReset hjärtstartare ska inte användas


Information från Läkemedelsverket, den 25 november 2019

Läkemedelsverket har förbjudit försäljning av Telefunken och HeartReset och uppmanar alla som har hjärtstartare tillverkade efter den 18 juli 2016 att sluta använda dem. Hjärtstartarna har tillverkats utan giltigt CE certifikat, vilket innebär att kvalitet och effektivitet inte har kontrollerats och det finns en risk för att de inte fungerar som förväntat.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

Läkemedelsverket önskar också att komma i kontakt med alla som sålt någon av dessa hjärtstartare. Kontakta dem via e-post: 
meddev.central@lakemedelsverket.se 
Ange ärendenummer: 6.6.3-2019-82233 i ärenderaden
Meddela antal sålda enheter och kontaktuppgifter till ert företag. 
 

Torsdag den 12 mars har BFHS årsmöte på Best Western KOM hotel på Döbelnsgatan i Stockholm. Boka in dagen i kalendern, formell kallelse med agenda och tider skickas i god tid innan årsmötet.
 

Vad vi gör

Vi verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare. Det gör vi genom att informera om riktlinjer, råd och regelverk som omfattar hjärstartare, företag och organisationer som är verksamma i branschen. Tex standarden Hjärtsäker zon, HLR-rådets riktlinjer för utbildning i hjärt-lungräddning men också kring gällande lagstiftning för hjärtstartare och marknadsföring. I förlängningen verkar vi för att fler ska överleva plötsligt hjärtstopp. 

Läs mer...
 

Information till innehavare

Vi vill också att den som ska köpa en hjärtstartare eller som redan gjort det ska hitta råd inför köpet och vad man som ägare av en hjärtstartare ska tänka på.

Läs mer

 

kontakta oss

kontakt

Branschrådet för hjärtstartare i Sverige - BFHS
info@bfhs.se
08-570 300 99