Företaget ABC

Branschrådet för hjärtstartare i Sverige -
långt namn för en enkel idé

Ett gemensamt, oberoende branschforum som vill leda opinion och utveckla marknaden.
Verka för kvalitetssäkring och en seriös bransch för hjärtstartare och hjärtlungräddning.

Ytterst för att fler ska överleva plötsligt hjärtstopp i samhället och på sjukhus.

Styrelsen består av representanter från samtliga aktörer på marknaden –
leverantörer, distributörer, utbildningsföretag, HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden.

Det är unikt.


Om oss


I takt med att branschen växer och blir alltmer etablerad, ökar behovet av ramar och riktlinjer. Någon behöver ta ansvar för branschens frågor och utveckling. Därför har vi bildat Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, BFHS.

Läs mer

Våra medlemmar


Här presenteras våra medlemmar. Att vara medlem i ett branschråd är en styrka och ett bevis på att jag som medlem följer branschrådets rekommendationer.

Läs mer

Hjärtsäker Zon


Allt fler företag ser hjärtstartare som något självklart. Och allt fler politiker diskuterar frågan. Sverige har nu som första land i Europa lyckats skapa en svensk standard avseende Hjärtsäker zon. Det är en mycket positiv utveckling.

Läs mer

Bli medlem idag!

Vad är vinsten för dig som medlem? Mer än bara en.


Rådet har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum.

Läs mer