Vad är vinsten för dig som medlem? 
Mer än bara en. 

 

Du får en kvalitetsstämpel och ett fysiskt emblem på att ditt företag följer branschrådets stadgar och rekommendationer - en sorts "legitimation". 

Du får rösträtt på årsstämman och kontinuerlig information om föreningens verksamhet.  

Du får möjlighet att initiera och utveckla arbetsgrupper för att driva frågor.  

Framför allt får du någon som driver dina frågor och tar tillvara dina intressen! 

Vi arbetar bland annat för att:

  • Öka förståelsen mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön.  
  • Säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen.  
  • Marknadsföringslagar och andra applicerbara lagar och regler efterföljs.  

Bli medlem idag för 1 980 kr/år

Maila din ansökan till medlem@bfhs.se och betala sedan in på bankgiro 5052-6466. 

Vi ser fram emot din ansökan! 
 

Ladda ner vår medlemsbroschyr!