Att äga hjärtstartare


Genom att skaffa en hjärtstartare har du gjort en klok investering för att öka möjligheten att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Men att bara införskaffa en hjärtstartare räcker inte. För att hjärtstartaren ska rädda liv så krävs några punkter:

  • hjärtstartaren ska vara tillgänglig, skyltad och underhållen
  • kunskap och träning i hur den används
  • registrerad i Sveriges hjärtstartarregister

Placering

En hjärtstartare som är tillgänglig har störst chans att komma till användning. 

Att placera hjärtstartaren i ett låst utrymme rekomenderas inte då det riskerar att dröja tiden till att den drabbade kan få en strömstöt. 
 

Skyltning

Skylta upp din hjärtstartare med en nödskylt som visar var hjärtstartaren finns. Använd också riktningspilar om så behövs. 

Registrera din hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister www.hjartstartarregistret.se. Det är gratis och du gör en god gärning genom att göra den tillgänglig för andra. Den används också av systemet SMS Livräddare som finns i flera län i landet. Besök SMS Livräddares sida för att se uppdaterad information om var systemet är aktiverat. 

 

underhåll av hjärtstartare

En hjärtstartare kräver minimalt med underhåll men det är mycket viktigt att sköta sin hjärtstartare enligt tillverkarens rekommendationer. Olika modeller har olika serviceintervall. Kontrollera med din leverantör och läs instruktionsboken. Underhållet består i att byta batteri och elektroder när bäst-före-datum passerats eller när hjärtstartaren använts i skarpt. Om både elektroder och batterier måste bytas beror på modell. 

Nödskylt hjärtstartare

tillsyn

Även om underhållskravet är minimallt behöver du som innehavare av en hjärtstartare utöva regelbunden tillsyn av din hjärtstartare. Hur ofta det behöver göras beror lite på vilken typ av plats hjärtstartaren är placerad på.

Vid tillsynen kontrolleras att: 

  • Hjärtstartaren är hel
  • Statusindikator visar ok. Kan vara lampa, display eller dyl.
  • Elektroderförackning är obruten och att sista förbrukningsdatum inte passerats.
  • Tillbehör såsom sax, rakhyvel och något att torka med finns och är helt och rent.
  • Hjärtstartaren är väl skyltad
  • Hjärtstartaren är registrerad i Sveriges hjärtstartarregister

serviceavtal

Många leverantörer erbjuder serivceavtal av olika nivåer och kan vara bra att ha för många men det är ändå innehavaren som ansvarar för sin hjärtstartare, precis som en bilägare är ansvarig för sin bil trots både service och besiktning. Därför är det viktigt att ha rutiner för tillsyn av sin hjärtstartare. 

Utbildning

Även om du får använda en hjärtstartare utan utbildning så rekommenderas alltid praktisk träning i handhavandet av en hjärtstartare. Även om du har tillgång till en hjärtstartare så måste du kunna hjärt-lungräddning. När du går en kurs i hjärt-lungräddning ingår oftast handhavande av hjärtstartare i kursen.