Bakgrund

Med ett ökat antal hjärtstartare ute i samhället på arbetsplatser, allmänna platser och i bostadsområden fanns ett stort behov av samsyn, gemensamma riktlinjer och rekommendationer kring inköp, innehav av hjärtstartare. Hösten 2015 lancerades den svenska standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 efter att branschen branschen och andra organisationer arbetat fram den under två år. Standarden hjälper såväl leverantörer, utbildare och innehavare av hjärtstartare med råd, rekommendationer och riktlinjer gällande bla placering, rutiner för tillsyn, underhåll, utbildning mm. .