Hjärtstartare i system

Hjärtstartare i en hylla räddar inte liv men hjärtstartare i ett system där de är synligt placerade, registrerade i Sveriges hjärtstartartarregister öka möjligheten att rädda liv betydligt. Nedan organisationer bidrar på olika sätt till att hjärtstartare ska rädda liv i Sverige. 

 

SVERIGES HJÄRTSTARTARREGISTER
 

I Sverigs hjärtstartarregister kan man se var närmaste registrerade hjärtstartare finns så att det ska vara lätt att hitta en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartarregistret används också av SOS Alarm och SMSLivräddare.
Registrera din hjärtstartare direkt på www.hjartstartarregistret.se
 
 


 

SMS Livräddare
 

SMS Livräddare är frivilliga personer larmas till ett plötsligt hjärtstopp för att påbörja hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare i väntan på att ambulans eller räddningstjänst anländer. Alla som är utbildade i hjärt-lungräddning kan anmäla sig som smslivräddare. Systemet finns idag i Stockholm, Västra Götaland, Södermanland och Västmanland. Fler län på på väg att ansluta sig. För mer information om Sms-livräddare besök deras sida: www.smslivraddare.se
 

 

Svenska HLR-rådetYrkesroll

 
HLR-rådet tar fram nationella riktlinjer för såväl behandling av plötsligt hjärtstopp som utbildningsprogram för hjärt-lungräddning. För mer information om hjärt-lungräddning besök www.hlr.nu.


  

HJÄRT-LUNGFONDEN
 

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning kring hjärt- kärl- och lungsjukdomar. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största finansiär av forskning inom hjärta, kärl och lunga. Forskningsmedel från Hjärt-lungfonden har möjliggjort forskninge och utvecklingen bakom SMSlivräddare, Mobilräddarna och hjärtstartarregistret samt mycket av den forskning som HLR-rådet bedriver. 
För mer information om hjärt-lungsjukdom, besök www.hjart-lungfonden.se