Registrera en Hjärtsäker Zon 

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare gratis registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen.  Detta för att den ska kunna användas i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Syftet med registret är främst att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället, men även att användas vid forskning för att t ex öka vår kunskap om var hjärtstartarna bäst ska placeras. - Källa HLR Rådet  Registrera din hjärtstartare här

Här nedan kan du som är medlem i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige registrera företag som uppfyller kraven för Hjärtsäker Zon. Företaget kommer därefter att visas på BFHS hemsida. Se alla företag som uppfyller standarden här.  
 

Medlemsföretag

Företagsnamn (Medlemsföretag):
Uppgifter lämnas in av:
E-post:

Hjärtsäker Zon

Företagsnamn (Hjärtsäker zon):
Ort:
Kontaktperson:
Startdatum (Gäller ett år framåt):
Jag godkänner att företagsnamn, ort och kontaktperson för denna Hjärtsäkra zon publiceras på BFHS hemsida: