Riktlinjer HLR för barn

Baserat på förfrågan om AED och barn från medlemmar i BFHS har HLR-rådet tagit fram dessa riktlinjer som i enklare format ger information om ämnet.

Ladda ner riktlinjerna här.  

« Visa alla nyheter