Webbutbildning Hjärtsäker Zon 9 november 2016

Ny utbildning i standarden Hjärtsäker Zon i form av webbmöte arrangeras av BFHS i samarbete med HLR-rådet.

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i BFHS.

Dag och tid: 9 november 2016 kl 15-16.

Plats: via webbmöte. inloggning kommuniceras till anmälda medlemmar ca en vecka före mötet.

Utbildningen omfattar de viktigaste delarna av standarden och syftet är att deltagarna skall få en fördjupad kunskap om vad standarden omfattar och hur den praktiskt kan tillämpas för bästa kundnytta.

Markera därför redan nu dag och tid i din kalender och anmäl dig gärna via vårt kontaktformulär, vår Facebooksida eller via epost info@bfhs.se

« Visa alla nyheter