Webbutbildning i datalagen – GDPR

Måndag 23/4 kl 15 -16 eller Fredag 27/4 kl 15 -16 finns det chans att medverka i en webbutbildning i nya datalagen.

Gratis för alla medlemsföretag och dess anställda!

"GDPR quick guide" som webbutbildning

Innehåll:

  • Introduktion
  • Bakgrund (praktisk information, syfte)
  • Definitioner (personuppgifter, rättslig grund, roller)
  • Prioriterade aktiviteter (vad bör jag/vi göra?)
  • Situationsspecifika frågor

Genomgången är ur ett funktionellt perspektiv, "vad innebär det här för er i praktiken?".

Utbildningen hålls av Kristina Berger ifrån Cygni. Kristina har stor erfarenhet av att få företag och organisationer att förstå innebörden i nya datalagen ur ett vad-att-göra perspektiv.

Anmälan sker via denna länk

Information om inloggning mm mailas ut någon dag innan utbildningen.

Varmt Välkomna
BFHS  

« Visa alla nyheter