Om Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (BFHS)

Rådetttt har som syfte att samla branschen i ett gemensamt, oberoende forum. Vi vill leda opinion och utveckla marknaden. Ytterst verkar vi för att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp i samhället.

Vad innebär detta för dig och ditt företag? Många bra saker. Du får någon som driver dina frågor och tar tillvara dina intressen. Vi arbetar för att:

  • Öka förståelsen mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön.
  • Säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen. 
  • Marknadsföringslagar och andra applicerbara lagar och regler efterföljs.  

Som medlem får du en kvalitetsstämpel på att ditt företag följer branschrådets stadgar och rekommendationer. Dessutom kommer du som medlem även kunna ta del av medlemsförmåner (föreläsningar, utbildningar, samt rabatter etc) som löpande kommer att presenteras.

Vår ambition är att alla aktörer i branschen blir medlemmar. Självklart du också. Förutom de förmåner du får, är du med och driver arbetet framåt för en seriös bransch för hjärtstartare och hjärtlungräddning. 

Ladda ner mer information

FAQ

Föreningsstadgar

Viktig information om hemsidor som innehåller jämförelse av olika hjärtstartare
 

Ladda ner vår medlemsbroschyr!